Política de cookies

Aquesta web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:

* La data i l’hora de l’última vegada que l’usuari ha visitat la nostra web.
* El disseny de continguts que l’usuari ha escollit en la seva primera vista a la nostra web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.
* L’identificador encriptat de l’usuari a la nostra base de dades.
* El login de l’usuari
* La data del servidor i la data local del client
* L’idioma per defecte de la publicació

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.