Els avantatges de les impressores 3D

Els avantatges de les impressores 3D

Les impressores 3D són dispositius capaços de crear objectes tridimensionals a partir de dissenys digitals utilitzant un procés anomenat fabricació additiva. Aquest procés implica l’addició successiva de capes de material, que poden ser plàstics, metalls, resines, i fins i tot teixits biològics, entre altres, fins a construir l’objecte final capa per capa. A diferència de la manufactura tradicional, que sovint requereix tallar o treure material, la impressió 3D afegeix material només on és necessari, basant-se en el model digital proporcionat. Actualment, tenen un impacte significatiu en diversos àmbits com la medicina, l’educació i la sostenibilitat. 

En l’àmbit de la medicina, les impressores 3D s’han utilitzat per fabricar pròtesis personalitzades i implants i la gran innovació han estat els instruments quirúrgics i els components d’òrgans humans. Això ha permès tractaments més personalitzats i ha reduït significativament els costos i els temps d’espera per a alguns dispositius mèdics essencials. Per que fa a l’educació, les impressores 3D han transformat l’educació en ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM), cosa que ha permès als estudiants dissenyar i crear models físics i que fa que l’aprenentatge pugi ser més interactiu i pràctic. 

Per altra banda, les impressores 3D faciliten la fabricació local de productes, des de peces de recanvi fins a eines, la qual cosa redueix la necessitat de dependre de cadenes de subministrament globals llargues i complexes. Això pot ser especialment beneficiós per a comunitats remotes o regions en desenvolupament, en què l’accés a certes mercaderies podria ser limitat. Així mateix,  permeten la producció a demanda, cosa que és molt beneficiosa per evitar el malbaratament de materials. A més, alguns processos d’impressió 3D utilitzen materials reciclats o biodegradables.

Andorra és jove